دوست دارم چون دلمو نمی شکنی تو

بیشتر از خودم فکر منی تو

دوست دارم چون همیشه کنارمی تو

خسته که باشم بی قرارمی تو

 

به خاطر دلت که دریاس

چشمهایی که تموم دنیاس

همیشه از خودت گذشتی

به خاطر همین که هستی دوست دارم

دوست دارم. دوست دارم

 

 

تو واسه من نفسی

نیست مثل تو کسی

یه ستاره روی زمینی

تو پاک و مهربونی

تو قدرمو می دونی

همین که هستی بهترینی

بهترینــــــــــــــــی