20

سلام

اینکه نمی نویسم فقط به این خاطر هست که نمی خوام خاطرات بد اینجا ثبت بشه.راستش این چند وقته درگیر قضیه خونه بودیم و متاسفانه جریاناتی پیش اومده که حتی ممکنه کلا قضیه نامزدی بهم بخوره.خوب تا وقتی من و اون بودیم و قضیه ازدواجی هم درکار نبود تو دوستی خودمون یه جوری باهم کنار می اومدیم اما حالا که بخاطر نامزدی و ازدواج قضیه به خانواده ها کشیده شده کار خیلی مشکل تره و سختگیریها بیشتر.

خیلی خسته ام

حالم از ازدواج کردن داره بهم می خوره.ناراحت

/ 1 نظر / 2 بازدید
نوشین مامان هستی

چقدر ناراحت کننده هستش که اطرافیان نمیزارن ....[ناراحت] ولی تو باید محکمتر از این حرفا باشی عزیز دلم[ماچ]