اینروزها دلم می خواد از صبح برم تو کتابخونه بشینم تا شب فقط درس بخونم.شاید اینجوری به هیچی فکر نکنم، شاید یکم آروم بشم ، شاید غمهام و تنهایی هام و فراموش کنم.

خدایا من و می بینی؟؟؟

/ 1 نظر / 3 بازدید