برای کسی که دیر شناختمش

سلام

یه بنده خدایی تو فیس برام پیغام گذاشته بود خنده دار. فکر کنم به اولین نفری که خبر نامزدی شو داده بود من بودمنیشخند.نمی دونم چرا هنوز فکر می کنه با کارهایی که کرده علاقه ای بین ما مونده.شاید چون فکر می کنه من هنوز همون آدم ساده گذشته هستم که خوبیهاش و برای خودم بولد می کردم و بدیهاش و ریجکت.نه عزیز من دست تو یکی برای من خیلی وقته رو شده .با اینکه دیده بودم دخترهای زیادی رو که تو عذابشون دادی و با احساساتشون بازی کردی اما نمی دونم چرا اینقدر احمق بودم و فکر می کردم با من اینکار و نمی کنی. خدا رو بابت اینکه چشم و گوشم و به موقع باز کرد و زندگیم و نجات داد خیلی شاکرم.امیدوارم با همسرت تو زندگی روراست باشی.

 

/ 1 نظر / 191 بازدید
نوشین مامان هستی

هستند خاطراتی که میگوییم وای من چقدر ....[نیشخند]