این نیز بگذرد

واقعا برای خودم متاسفم.

برای منی که نفر چهارم ورودی های خودمون در آزمون ارشد بودم و بخاطر مشکلاتی که برام پیش اومد نتونستم یک سال روی پایان نامم کار کنم و بجای اینکه الان ترم دومی باشه که پایان نامم و برمی دارم ترم چهارمه و از اون بدتر اینکه هر کس و ناکس و هر آدم بی سوادی که من دوزار هم قبولش ندارم به خودش اجازه بده که بهم پوزخند بزنه و بگه واااااااااااااااااا تو هنوز دفاع نکردی؟؟؟؟؟؟؟ چقدر دیگه می خوای طولش بدی؟؟؟؟؟؟

متاسفم که نمی تونم واقعیت قضیه و جریان مریضیم و به کسی بگم و فقط مجبورم در مقابل این صحبتها شرمنده بشم و دندونهام و از عصبانیت بهم فشار بدم و سکوت کنم.

باید بیشتر برای پایان نامم وقت بگذارم و زودتر تمومش کنم تا بیشتر از این دهن گشاد یه عده آدم الاف بیکار باز نشه. 

به من می گن آلیس.نشده کاری رو شروع کنم و ناتموم بگذارمش.اینم می گذره ببینم دیگه چه حرفی می خواین برام دربیاریننیشخند

 

/ 0 نظر / 24 بازدید