آستانه تهوع

راستش آدم بعضی حرفها رو زیاد می شنوه اما شاید هیچ وقت تو زندگی واقعا تجربه شون نکنه.من همیشه شنیده بودم که فاصله بین عشق و نفرت یه پله است اما تا دیروز که اون پیغام زیبا!!! رو خواندم بهش نرسیده بودم.از دیروز تا حالا همش احساس می کنم دلم آشوبه.یعنی واقعا بعضی از این آدمها چه موجوداتی هستند؟؟

یه جائی نوشته بود:

آدمها در ارتباطاتشان
یک آستانه ی “تحمل” دارند
یک آستانه ی “تنفر”
و یک آستانه ی ” تهوع" !

و الان من با تمام وجودم درک می کنم آستانه تهوع یعنی چیلبخند

بنده گفت خدایا چرا آرزویم را بر آورده نمی کنی؟ مدت هاست که به درگاهت دست اجابت بلند کرده ام. خدایا همین یکبار .. همین یک آرزو....و این آخرین آرزوی من است....

فرشته خندید و با خود گفت: چه دروغ بزرگی آخرین آرزو!!! تا جائی که به یاد دارم آرزوهای آدمیان بی نهایت بوده...

خدا خندید و گفت: دو بار از کار انسان ها خنده ام می گیرد: یکبار زمانی که برای چیزی که به صلاحشان نیست دعا می کنند و هزاران هزار بار رو به سویم می آورند و طلبش می کنند و بار دیگر زمانی که برای چیزی که به صلاحشان است و ما بر آنان فرو می فرستیم نا شکری می کنند و طلب از بین رفتنش را می کنند! حال آنکه برای آنها بهتر است....

فرشته گفت: و آنها نمی دانند آن هنگام که آرزویی می کنند و خداوند همان زمان به آرزو و دعایشان پاسخ نمی دهد سه حالت دارد: اول آنکه به صلاحشان نیست، دوم آنکه می داند در صورت استجابت آن دیری نمی پاید که پشیمان می شوند و سوم آنکه دارد بهترین چیز را برای آنها مهیا می کند....

و امروز من چقدر خوشحالم که خدا این آرزوی من و برآورده نکرد.خدایا ازت ممنونمقلب

 

از کـسی کِـه نِمیشنــاسـی گـــاهـی بُتــی میســـازی
آنقــدر بـُـــزرگـــ کــِــه حتــی از دَستـــ اِبـــراهیـــم هَـــم کـــاری بـَـر نِــمی آیـــد

/ 2 نظر / 3 بازدید
مارال

بعضی وقتا خیلی زجرمون می ده تا بفهمیم چرا ارزومون و براورده نکرده.کاش می فهمیدم توجیه اش چیه