52 - یه اشتباه بزرگ

می دونید چیه؟؟ می خوام اعتراف کنم.اعتراف به اینکه من اشتباه کردم.یه اشتباه خیــــــــــــــــلی بزرگ.

دیشب بطور خیلی اتفاقی موقع صحبت کردن با یه دوست یهو یه زنگی تو گوشم به صدا در اومد.انگار از یه خواب بیدار شدم و امروز دیگه مطمئن شدم که من اشتباه کردم.

خدایا شکرت

 

/ 3 نظر / 3 بازدید

[متفکر][متفکر][اوه][ناراحت][سوال][من نبودم][زودباش][من نبودم]

عروس وروجک

چی خب به منم بگو[نیشخند]

یه گوریل

خیر باشه