49 - دلتنگی

داشتم مطلب جدید وبلاگ صحرا رو می خوندم که یهو دلم گرفت.دلم واسه قدیما خیلی تنگ شده.

دلم برای دانشگاه دوره لیسانسم ، برای دوستان دوره دانشگاهم ، برای اون پاساژ دم دانشگاه که پره ساندویچ فروشی بود و ساعت ناهار همه می پریدیم اونجا و کلی تو سر و کله هم می زدیم،برای تورهای دانشگاهمون  ، برای بیرون رفتن های اکیپیمون ، برای سال 83 و 84 و همه شیطونیهاش و برای دوستهای وبلاگ نویس قدیمیم تنگ شده.

کاش می شد زمان به عقب برمی گشت.راستش اون قدیما همه چیز خیلی قشنگ تر و بهتر بودند.حتی آدمها!!!

/ 2 نظر / 2 بازدید
ماه

منم دلتنگ اون روزهام ... من در جوانی دارم حسرت جوانی را به دل می کشم [ناراحت]

یه گوریل

آره قدیما اصلا یه طور دیگه بود