تفاوت از زمین تا آسمان است ... پرواز که کنی ، آنجا میرسی که خودت میخواهی
پرتابت که کنند، آنجا میروی که آنان میخواهند ..
پس پرواز را بیاموز .....!!!
پرنده ای که «پرواز» بلد نیست ،،
به «قفس» میگوید ...
تقدیر

/ 0 نظر / 26 بازدید