2

یه شب قشنگ پر از خاطره.هنوزم نمی تونه ناراحتی من و ببینه و وقتی می بینه پکرم  با وجود همه خستگیهاش میاد دنبالم و من و می بره بیرون تا حال و هوام عوض بشه.تو راه برگشت تو ماشین کلی با هم آواز خوندیم. البته معمولا من می خوندم اون هم یا فرمون ماشین ضرب می گرفت.می گم چی بخونم؟ می گه ببخشید من از تهران زنگ می زنم یه آهنگ از جواد یساری بخونین. مرده بودم از خنده بس که جنگولک بازی در می آوردچشمک.منم بجاش این آهنگ از داریوش  و خوندم که کلی به هردومون حال داد:

شما که حرمت عشق و شکستین کمر به کشتن عاطفه بستین

شما که روی دل قیمت گذاشتین که حرمت عشق  و نگه نداشتین

اگه عشقی نباشه آدمی نیست اگه آدم نباشه زندگی نیست

نپرس از من چه آمد بر سر عشق جواب من بجز شرمندگی نیست

آهای مردم دنیا گله دارم گله دارم. من از دست خدا هم گله دارم گله دارم

الکس عزیزم بابت همه خوبیهات ازت ممنونمقلب.راستی اگه تو رو نداشتم چیکار می کردم؟؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
مینا

به به ناز تنفست [دست] بابا چه صدایی [ماچ][قلب] خیلی حس قشنگیه نه ؟؟؟