تشکر

من و اینهمه خوشبختی محالهنیشخند

خوبه نوشته بودم حالم خوب نیستا.مرسی از احوال پرسی های همگی.شرمنده ام کردین بخدا.قهر

یعنی اگه جای من بودین اونهم با اینهمه توجه ،باز هم حوصله داشتین بنویسین قضیه چی بوده؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید